به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد گفت: براساس قرارداد منعقده با استانداری اصفهان دوره آموزشی کاربرد نرم‌افزار GPS در تقسیمات کشوری از تاریخ یکم الی 17 بهمن ماه سال جاری در سالن همایش‌های استانداری در حال برگزاری می‌باشد. مخاطبان این دوره، کارشناسان دفاتر فنی و کدینگ فرمانداریهای استان اصفهان می‌باشند.

 

ریحانی گفت: هدف از اجرای این دوره آشنایی کارشناسان فنی با نحوه تقسیمات جغرافیایی به کمک نرم‌افزار است که به منظور انجام اصلاحات احتمالی تقسیمات بین شهرستانی انجام می‌گیرد.