بنا به تفاهم‌نامه بین جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و واحد فارس آزمون تکنسین داروخانه ویژه فراگیرانی که این دوره را به پایان رسانده‌اند در قالب 45 گروه آزمون به صورت الکترونیکی اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مدیر مرکز آموزش‌های الکترونیکی این واحد گفت: بنا به تفاهم‌نامه منعقده بین واحدهای صنعتی اصفهان و فارس آزمون تکنسین داروخانه ویژه فراگیرانی که این دوره را به پایان رسانده اند در قالب 45 گروه آزمون به تعداد 497 نفر به صورت الکترونیکی توسط سامانه آموزش الکترونیکی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در تاریخ 12 بهمن ماه اجرا شد.

مهدوی گفت: جهاددانشگاهی واحد فارس با همکاری انجمن داروسازان استان فارس نسبت به ثبت نام افراد صاحب صلاحیت اقدام نموده وبرای افرادیکه حد نصاب نمره را کسب نمایند گواهی مربوطه را صادر می‌نماید.