براساس پيگيری و هماهنگی‌های انجام‌شده با دفتر امور روستايی و شوراهای  استانداری اصفهان دوره‎ آموزشی « مدیریت بحران در روستاها » ویژه دهیاران با مساعدت اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری ها  و فرمانداري ها در  شهرستان های استان  برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان غلامرضا ریحانی معاون آموزشی این واحد اعلام نمود : در راستای توسعه همکاری های آموزشی با دفتر امور روستايي و شوراهای استانداري اصفهان  دوره‎ آموزشي « مدیریت بحران در روستاها » ویژه دهیاران با مساعدت اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری ها و همکاری فرمانداري ها در  شهرستان های استان  برگزار مي‌شود.

    ریحانی در ادامه با بیان اهمیت و لزوم برگزاری دوره مذکور اعلام نمود: دهیاران استان ضمن شرکت در این دوره و آشنایی با انواع بحران های طبیعی و غیر مترقبه و افزایش آگاهی و توانمندی خود، راههای مقابله با بحران و مدیریت اثربخش آنها را فرا می گیرند .

    لازم به ذکر است  بر اساس مذاکرات و توافق انجام  شده دوره مذکور  در شهرستان های گلپایگان و چادگان برگزار و در سایر شهرستان های استان برگزار خواهد شد .