اجرای دوره‌های آموزشی کارآفرینی با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
 
 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، حسن ابراهیمیان مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت شماره 5 این واحد گفت: بسته آموزشی کارآفرینی با همکاری و حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی استان در قالب 15 گروه در مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت شماره 5 (مرکز سروش) اجرا شد.

ابراهیمیان افزود‌: در این بسته آموزشی فراگیران با مباحثی از قبیل آشنایی با سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های ایران، مطالعات بازار و بازارشناسی، مدیریت مالی و روش‌های تامین آن در صنایع کوچک، برنامه‌ریزی راهبردی و بازنگری طرح کسب و کار آشنا شدند و در پایان به شرکت‌کنندگان برابر ضوابط، گواهینامه پایان دوره مشترک جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان اعطاء گردید.

     این دوره‌های آموزشی در راستای سیاست‌های حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی ویژه متقاضیان استقرار و همچنین واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی اجرا شد.