دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات کارکنان دولت در مرکز آموزش تخصصی شماره 2 این واحد به صورت مستمر و ماهانه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد گفت: باتوجه به مجوز اخذ شده درخصوص اجرای دوره های فناوری اطلاعات کارکنان دولت توسط جهاددانشگاهی، این دوره‌ها به صورت مستمر در هر ماه طبق برنامه اعلام شده برگزار می‌شود.

ریحانی گفت: در سال جاری تاکنون دوره‌های آموزشی مدیریت خدمات فاوا و ITIL ویژه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات به مدت 12 ساعت و مهارت‌های حرفه‌ای و اداری کار بارایانه به مدت 22 ساعت (در دو گروه) از مجموعه دوره‌های فن‌آوری اطلاعات کارکنان دولت برگزار شده است.

وی افزود: این واحد در نظر دارد در هر ماه چند عنوان از دوره های فوق الذکر را در سه گروه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات، مدیران ارشد و عموم کارکنان دولت برگزار نماید.

     علاقمندان به شرکت در دوره‌های آموزشی جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پورتال این معاونت به نشانی www.jdeiut.ir مراجعه نمایند.