برگزاري دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات كاركنان دولت

این واحد با عنایت به مجوز اجرای دورههای آموزشی فناوری اطاعات کارکنان دولت (موضوع بخشنامه شماره 145099 مورخ 20/11/1393) از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) جهت برگزاری دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات کارکنان دولت (به صورت حضوری و غیر‌حضوری) ویژه مدیران‌، کارشناسان محترم فناوری اطلاعات و عموم کارکنان محترم آن دستگاه‌، آمادگی خود را اعلام مي‌دارد.

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بعمل آید.

شماره تلفن : 95018167 (آقای گنجعلی) جهت دوره های حضوری و هماهنگی اداری

شماره تلفن: 1-33378580 داخلی 3 و7 (خانم مهدوی) جهت دوره‌های غیرحضوری

ld 1