آموزش دوره های تخصصی کـامپیوتر

به صورت غیـر حضوری(الکترونیکـی)

مرکز آموزش های غیر حضوری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار میکند:

ثبت نام دوره های تخصصی کامپیوتر به صورت الکترونیکی

 

1-اکسل پیشرفته

 

2-فتوشاپreg

 

3-کنترل پروژهreg

 

4-تربیت مربی مهد کودک و پیش دبستانی

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

1- 33378525

2- 33376646